Confidenţialitate şi protecţia datelor cu caracter personal

Principiul respectării confidenţialităţii este foarte important pentru noi şi îl luăm în considerare în modul în care ne organizăm activitatea.

Vrem să te informăm în legătură cu datele pe care noi le colectăm când vizitezi site-ul nostru şi în ce scopuri le folosim.

1. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

SC ZEN VIBES SRL, cu sediul în Str. Izvorului nr. 22 S Tarlungeni, Brasov, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J8/2883/11.09.2019, având cod unic de înregistrare 35969987, în calitate de operator de date (denumit „Operator”), dorim sa vă furnizăm prin prezenta informații legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi.

a. Scopul și temeiurile prelucrării

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal de mai jos pentru reclama, marketing şi publicitate, stabilire contact cu clienţii, efectuarea comenzilor online, evaluarea produselor şi a serviciilor oferite, emiterea documentelor fiscale, comunicări promoţionale – respectiv realizarea de comunicări de marketing direct pe căi electronice prin comunicarea de newsletter-uri și/sau alerte periodice legate de produsele noastre, prin intermediul unei baze de date specifice in acest scop.

Prelucrarea datelor cu caracter personal are la bază ca și temei consimțământul dumneavoastră.

 b. Categorii de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate în scopurile indicate mai sus sunt următoarele: numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, județul, ţara, adresa IP, categoria de public din care faceţi parte, segmentul de produse de care sunteți interesat, istoricul de cumpărături.

 c. Colectarea datelor cu caracter personal

Se realizează prin intermediul website-ului https://www.naturalcareshop.ro/ iar datele cu caracter personal sunt apoi preluate în baza de date menținută de Operator pentru scopul mai sus menționat.

 d. Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru realizarea scopului de mai sus, datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite partenerilor contractuali care mențin website-ul https://www.naturalcareshop.ro/ sau care sunt agreaţi de către Operator și baza de date de marketing.

 e. Prelucrarea bazei de date

Prin exprimarea opțiunii dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor în scopul realizării de activități de marketing și publicitate, veți primi mesaje de marketing cu privire la produsele, promoţiile și/ sau serviciile Operatorului.

 f. Transferul datelor în străinătate

În contextul desfășurării activităților mai sus descrise, datele dumneavoastră pot fi transferate/accesate în străinătate către partenerii contractuali din alte state, care asigură un nivel de protecție adecvat al datelor dvs. cu caracter personal.

 g. Durata prelucrării

Operatorul estimează că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se va desfășura până la data la care va retrageți consimțământul cu privire la prelucrare sau pe o durată de aproximativ 5 ani daca nu intervine o astfel de opozitie/ retragere a consimtamantului.

La intervale regulate au loc evaluări ale datelor pentru a verifica acuratețea și actualitatea acestora. Datele dumneavoastră vor fi stocate exclusiv pentru timpul necesar pentru atingerea scopului de prelucrare, iar Operatorul va lua măsurile necesare pentru a evalua perioada de timp necesară la intervale regulate de un an, respectând principiile și regulile de prelucrare a datelor, stabilite prin legislația aplicabilă. În cazul în care Operatorul ajunge la concluzia că, ulterior expirării perioadei sau a retragerii consimțământului, există un interes legitim, o obligație legală, sau un al temei de a prelucra ulterior datele dumneavoastră în alte scopuri (cu excepția celor de marketing direct, care vor fi stopate), veți fi informat în mod corespunzător cu privire la acest lucru.

 h. Ce se întâmplă cu datele după terminarea prelucrării

După expirarea duratei prelucrării indicate mai sus, sau după retragerea consimțământului dumneavoastră și în cazul în care Operatorul nu mai are motive legale sau legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră (cu excepția celor de marketing direct, care vor fi stopate), datele vor fi sterse din baza de date.

 i. Securitatea prelucrării datelor

Societatea vă informează prin prezenta că evaluează în permanență și actualizează măsurile de securitate implementate pentru a asigura securitatea și siguranța prelucrării datelor cu caracter personal.

 j. Drepturile persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – însemnând dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;

Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal – însemnând posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră în anumite cazuri, prin adresarea unei solicitări în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de obține din partea noastră restricționarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci când (i) considerați că datele prelucrate de noi sunt inexacte, până la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele; (iii) Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

Dreptul de a vă retrage consimțământul asupra prelucrării – în cazul în care aceasta se bazează pe consimțământul dumneavoastră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;

Dreptul de a vă opune prelucrării – însemnând dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea (i) se întemeiază pe interesele legitime ale Operatorului ori (ii) este făcută în scopul comunicărilor de marketing direct, implicând crearea de profiluri;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – însemnând dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau v-ar afecta într-o măsură semnificativă;

Dreptul la portabilitatea datelor – însemnând posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dumneavoastră existente în baza noastră de date către o altă bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, doar în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

Vă vom contacta în scopuri de marketing doar dacă v-ați exprimat acordul în acest sens. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, prin accesarea dezabonare de la informarea primita prin emailul, accesand link-ul pus la dispozitie pentru dezaboanre.

Retragerea consimțământului va putea avea loc oricând, simplu și fără a fi nevoiți să oferiți o justificare. Prin retragerea consimțământului, veți fi dezabonat de la primirea de newsletter-uri și/sau alerte periodice.

Exercitarea altor drepturi de mai sus poate fi efectuată în orice moment prin adresarea unei solicitări scrise, datată și semnată, sau in format electronic, Operatorului, la următoarea adresă de contact electronic: [email protected] , ori prin poștă scrisă către sediul SC ZEN VIBES SRL, la adresa mentionata mai sus. Vom procesa cererea și vă vom răspunde în cel mai scurt timp, în funcție de complexitatea și numărul cererilor adresate.

 k. Exprimarea acordului pentru scopul de marketing

Prin bifarea opțiunilor corespunzătoare puse la dispoziție în acest sens, exprimați consimțământul ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în scop de marketing direct pe căi electronice (e-mail) și/sau telefonic/SMS, de către SC ZEN VIBES SRL și să primiți newsletter-uri și/sau alerte periodice prin e-mail prin care să vă ținem la curent cu noutățile noastre legate de produse și/sau servicii.

2. Transmiterea informaţiilor

SC ZEN VIBES SRL îşi asumă că nu va transmite datele tale personale nici unei alte persoane sau companii, în afara de partenerii autorizaţi care asigură servicii de comunicare si/ sau analiza date in numele SC ZEN VIBES SRL. Datele tale nu vor fi transferate in strainatate.

 3. Folosirea fișierelor de tip “cookie” (informaţii cu caracter nepersonal)

“Cookie” sunt fisiere mici sau informatii stocate de browser-ul de internet, pe dispozitivul de pe care accesati acest site. SC ZEN VIBES SRL folosește aceste fișiere pentru a colecta alte informatii decât personale pe durata vizitei tale pe site-ul nostru, cum ar fi, dar fără a se limita la zonele site-ului pe care le vizitezi și activitatile la care ai participat pe site.

 4. Alte site-uri

Declaraţia pentru “Protecţia datelor” se aplica exclusiv pentru acest website. În cazul în care accesezi legăturile către alte situri puse la dispoziţie de către prezentul site, se aplică politica privind protectia datelor a acelui site.

5. Drepturi legate de prelucrarea de date

Ai dreptul de acces si interventie asupra datelor tale cu caracter personal supuse prelucrarii. De asemenea, ai dreptul de a te opune prelucrarii ulterioare, in limitele si conditiile prevazute de lege. In plus, ai dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum si dreptul de a te adresa instantei de judecata.

6. Ai intrebări?

In cazul in care dorești sa afli mai multe informatii despre Protecţia datelor, precum si daca doresti sa exerciţi drepturile menţionate mai sus, te rugăm să ne contactezi folosind formularul disponibil în pagina de Contact.

 7. Alte informaţii utile

SC ZEN VIBES SRL nu poate fi trasă la raspundere pentru eventuale greşeli privind conţinutul.

SC ZEN VIBES SRL iși rezervă dreptul de a suspenda temporar sau permanent prezentul website.

SC ZEN VIBES SRL nu poate fi trasă la raspundere pentru eventualele daune provocate în urma suspendării acestui website.


 

Conexiune securizată SSL

Ce este SSL?

SSL (Secure Socket Layer), este un protocol care permite ca două aplicaţii să comunice într-un mod securizat. În cazul transmiterii datelor pe Web – Serverul comunică cu Clientul prin protocolul HTTPS şi nu HTTP.
SSL oferă un grad mai mare de confidențialitate și de siguranță decât o conexiune web simplă. Această tehnologie reduce cu mult riscul ca informațiile să fie interceptate și folosite incorect de o terță parte.

Verificarea folosirii SSL în paginile web

Majoritatea browserelor web afișează o pictogramă în formă de lacăt când se stabilește o conexiune SSL.

Cea mai simplă modalitate de a verifica dacă există SSL este să introduceți adresa web în browser, cu https:// la început, astfel: https://www.naturalcareshop.ro. Dacă apare o pictogramă în formă de lacăt în browser, dați clic pe aceasta pentru informații suplimentare și pentru a confirma siguranța conexiunii. Dacă nu apare o pictogramă în formă de lacăt, aceasta înseamnă că pagina nu este securizată prin SSL.

Natural Care Shop a implementat securizarea prin SSL a tuturor paginilor de pe site.